Teakhaus – Varifrån kommer skärbrädan och hur tar du hand om den?

Vet du hur din skärbräda produceras och vet du hur du bäst tar hand om den?

Hur tar du hand om din skärbräda?
Vi säljer bl a skärbrädor i teak!
Teak som träslag är mycket lämpligt som träslag för skärbrädor, ett material som slår sig sällan, inte repas så lätt och som har ett naturligt innehåll av olja som är svagt antibakteriellt. Dessutom är teak ett träslag som är skonsamt mot köksknivar. Teak är kanske världens hårdaste träslag, motståndskraftigt mot sol, fukt, regn, röta, insekter.
Skärbrädor i teak ska diskas med vatten och diskmedel. Skölj och torka sedan omedelbart. Låt aldrig skärbrädan ligga på tex en blöt köksbänk så ena sidan är torr och den andra sidan i vatten. Diskas ena sidan på brädan noga ska man göra samma sak med andra sidan så vatten tränger in i brädan lika mycket på båda sidor. På så sätt minimerar man risken att brädan slår sig när den sedan torkar.

Om Företaget Proteak
Vi säljer skärbrädor i teak från Teakhaus. Det är ett varumärke som ägs av ett mexikanskt börsnoterat företag som heter Proteak Renewable Forestry, LLC.
År 2000 startade Proteak med en plantage-area av 182 hektar som år 2013 hade vuxit till drygt 18 000 hektar. Proteak äger och driver träplantager i Mexico, Colombia, Costa Rica och Panama.

Proteak uppfyller FN.s Global Compacts 10 principer så som tex mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och kampen mot korruption.

Plantagerna som teaken i produkterna från Teakhaus kommer från är FSC-certifierade, så också den fabrik i Vietnam som tillverkar brädorna.
Att ett företag är FSC-certifierat innebär:
Ett FSC-certifierat skogsbruk ger ekonomisk avkastning, men tar också hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas.
För att certifiera din skog behöver du ha en skogsbruksplan och tydliga rutiner för hur du bedriver ditt skogsbruk. Bland annat rutiner som visar hur du förbereder, genomför och följer upp resultaten av olika skogsskötselåtgärder.
Vid själva certifieringen undersökts hur skogsbruket bedrivs, både i fält och på papperet. Ett expertteam bedömer sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden.
Om allt är i sin ordning när huvudcertifieringen genomförts får du ett skogsbrukscertifikat och tillgång till FSC:s varumärke. Certifieraren ser också till så att uppgifterna om certifieringen läggs ut i FSC:s internationella databas.
Som certifierad skogsägare kontrolleras du årligen. Varje uppföljning resulterar i en offentlig tillgänglig rapport. Brister registreras och ska åtgärdas inom överenskommen tid.
Certifikatet kan dras in om bristerna inte åtgärdas eller är många, allvarliga och återkommande.

Skärbrädorna i Teakhaus sortiment är tillverkade av spillvirke från möbeltillverkning och bidrar därför ytterligare till den miljömedvetenhet som kännetecknar företaget och dess produktion.

Ska man köpa nytillverkad teak bör den vara FSC-märkt, då är det ett bra miljöval.