Märkningen ”18/10 – Jonas – Made in Sweden” på en produkt garanterar svensk kvalitet, form funktion och tradition.

Någon gång har du säkert skalat potatis med en Jonas skalare. Den har funnits i produktion i 60 år och har blivit en riktig klassiker och sålts i 100 miljoner exemplar världen över. Enlig många den bästa potatisskalaren!
Varumärket Jonas producerar många klassiska rostfria produkter men även produkter i plast och trä. Produktionen sker fortfarande i Sverige. Företaget DaloLindén som äger varumärket har sin produktion i Motala och Värnamo.

Ända sedan 1947 har de rostfria produkterna tillverkats i Motala. Endast rostfritt stål 18/10 som innehåller 18% krom och 10% nickel används vid produktionen. Då blir användandet problemfritt i de tuffaste restaurangmiljöer. Materialet är godkänt för kontakt med livsmedel och tål diskmaskin.
Den största delen av Jonas rostfria produkter är trycksvarvade, en produktionsmetod som ger överlägsna ytor och förhållandevis lätta produkter – lättarbetat och lätt att hålla rent!

Rostfritt stål är ett material som är 100% återvinningsbart. Det är därmed ett miljövänligt material med mycket lång livslängd. När stålet återvinns görs stora miljövinster i form av energibesparing och reduktion av miljöbelastning. Stålet avger inga utsläpp som påverkar luft, jord och vatten. Stålets yta gör att det lämpar sig för tuffa miljöer och det har hygieniska egenskaper som gör att det lämpar sig särskilt väl för att komma i kontakt med livsmedel. Den hårda ytan försvårar för bakterier att få fäste, och det är helt neutralt mot födoämnen om rätt legering används. Det rostfria stålet som används är en legering som testats i laboratorier och som används i restaurangmiljöer.

Vi tycker det är fantastiskt roligt att kunna vara återförsäljare åt fina kvalitetsprodukter som fortfarande tillverkas i Sverige och som håller hög, bra kvalité. Rostfritt som material är lätt att hålla rent och brukar sällan behövas bytas ut, utan kan användas hela livet.

Produkter från Jonas i vårt sortiment hittar du på vår hemsida www.bohmanochwiberg.se